Monthly Archives: augusztus 2012

Szenes Éva: A sárfészek nacionalizmusa

Posted in Doktorandusz, Kiemelt | Comments Off on Szenes Éva: A sárfészek nacionalizmusa

Szenes Éva: A Kazár szótár posztmodern vonatkozásai

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Szenes Éva: A Kazár szótár posztmodern vonatkozásai

Szenes Éva: Talpraállás a válság mentén

Mirko Kovač és Filip David nézetrendszerének formálódása a Balkán háború alatt

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Szenes Éva: Talpraállás a válság mentén

Gorove Eszter: Emlékezés és felejtés az önkommentálás fényében

Oravecz Imre 1972. szeptember és Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című kötetek összehasonlítása.

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Gorove Eszter: Emlékezés és felejtés az önkommentálás fényében

Gyuris Kata: The construction of otherness in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go

Otherness and the exploration of its ultimate meaning through perceptive and self-reflexive narrators is one of Ishiguro’s most common recurring themes. It is usually deeply incorporated into the body oft he text but often goes even further than a mere … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Gyuris Kata: The construction of otherness in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go

Hajdu Ágnes: A Szlovén Néprajzi Múzeum állandó kiállításai a Néprajzi Múzeum két kiállítása tükrében

Dolgozatom fő témája a Szlovén Néprajzi Múzeum (a továbbiakban SEM) állandó kiállításainak bemutatása, melyet elsősorban a magyar testvérintézmény két tárlatával való összevetésen keresztül kísérlek meg. Kezdeti szándékom szerint a dolgozat kizárólag a kiállítások elemzésére szorítkozott volna, azonban az anyaggyűjtés során … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Hajdu Ágnes: A Szlovén Néprajzi Múzeum állandó kiállításai a Néprajzi Múzeum két kiállítása tükrében

Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Kétségtelen, hogy mind Sigmund Freud, mind Martin Heidegger a múlt század legnagyobb hatású gondolkodóinak egyike volt, annak ellenére azonban, hogy a tudományok más-más területein alkottak maradandót, problémafelvetéseiket tekintve mégis számos ponton állítható párhuzamba e két gondolkodó munkássága.    

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Ilkó Krisztina: Sancte Andrea Zoerarde, serve Dei, defende ecclesiam!

Szent Zoerard-András (Szórád) három barokk ábrázolása az arezzói Santa Maria in Gradi templomban.  

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Ilkó Krisztina: Sancte Andrea Zoerarde, serve Dei, defende ecclesiam!

Jánosi Zsuzsa: A tibeti tantrizmus vallási gyakorlata

Dolgozatom központi témája a tantrizmus és azon belül főképp a buddhista tantra vallási gyakorlatának az ábrázolása. A tantrizmus eszméi az utóbbi években nagy divatra tettek szert a világ szinte minden pontján, így ma már kevesen vannak, akik ne hallottak volna … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , , , | Comments Off on Jánosi Zsuzsa: A tibeti tantrizmus vallási gyakorlata

Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg

Az esszencia, vagy lényeg a kortárs metafizika központi fogalma. E diszciplína, miközben a valóság végső szerkezetét és a létezők természetét igyekszik feltárni, rendre a lényeggel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A metafizikus azt kutatja, mit jelent például tulajdonságnak, fizikai tárgynak, elmének … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg

Csonki Árpád: Művészet, történelem és nőiség kapcsolata egy XIX. századi magyar irodalmi vita tükrében

Dolgozatomban Gyulai Pál 1858-ban megjelent Írónőink című cikksorozatát, illetve az ekörül kialakult vitát tekintem át. Gyulai munkája mellett megvizsgálom Arany János, Brassai Sámuel, Kánya Emília, Erdélyi János, Jókai Mór, gróf Lázár Mórné, Szabó Richárd és Vajda János vitához kapcsolódó cikkeit, … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Csonki Árpád: Művészet, történelem és nőiség kapcsolata egy XIX. századi magyar irodalmi vita tükrében

Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

A pszicholingvisztika „az ember beszélt és írott kommunikációjának mentális mechanizmusaival, folyamataival és működésével foglalkozó olyan tudomány, amely elméleti megközelítéseit és modelljeit kísérleti adatok alapján fogalmazza meg”. Ezen vizsgálati keretben kiemelkedő szerepet kap a spontán megnyilatkozások kutatása. „A spontán beszéd produkciója … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Az internet fejlődésének hatására informatikai ismereteitől függetlenül minden felhasználó előtt megnyílt a tartalom-előállítás lehetősége . Ez a jelenség olyan új, társadalmi és kulturális szempontból egyre jelentősebbé váló műfajok létrejöttét eredményezte, amelyek a nyelvtudomány érdeklődésére is számot tarthatnak.

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Az aspektus egyike azoknak az igéhez köthető jelentéstartalmaknak, amelyek az utóbbi időben kitüntetett tudományos figyelmet kaptak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai szakirodalomban. Az aspektuális kategóriák problémájának előkerülése különösen gyakori a tipológiai munkákban, ami nem meglepő, hiszen az idő- … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Takó Ferenc: Pár-beszéd

„Orientalista vagyok, aki a keleti filozófia európai recepciótörténetével foglalkozik.” Ártalmatlan és egyértelmű kijelenés, nemde? Bizony, nem. Olyan kérdéseket vet fel, melyek egyenesen vállalhatatlanná teszik. Mit jelent például orientalistának lenni? „A keletet kutatni”? Igen ám, de mi a „kelet”? Azután, van-e … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Takó Ferenc: Pár-beszéd

Tardy Anna: Tükör-élet-mű

A Móricz-életmű számtalan részlete, aspektusa még feltárásra, értő feldolgozásra vár, amelyek közül a legizgalmasabbnak az általam is vizsgált Tükör-kötetek bizonyulnak. A szövegegyüttes feldolgozása azonban alapos felkészülést, illetve rendszerezett feltáró munkát követel meg. A következőkben eddigi eredményeim, megállapításaim közlése mellett törekszem … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Tardy Anna: Tükör-élet-mű

Tóth Zoltán: Az avar kori állatáldozatok értelmezése

Dolgozatom témája az avar kor temetőiben jelentkező temetkezési szokás, az elhunyt mellé, valamint külön gödörbe helyezett állatok értelmezésével foglalkozik a régészet és más tudományok (pl. történeti források, etnográfia) segítségével. Az avar koron kívül kitekintést nyújtok más korszakok és más, a … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Tóth Zoltán: Az avar kori állatáldozatok értelmezése

Vámos Gabriella: „Jó energiát adok és veszek”

A betegség és az egészség fogalma, tartalma egymással konfrontálva vizsgálandó. A közöttük húzható határ adott történelmi kortól és társadalmi feltételektől függ.

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Vámos Gabriella: „Jó energiát adok és veszek”

Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról

A dolgozatban a Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlaszának (Guttmann–Köbölkuti 1987) onomatopoetikus kifejezéseit vizsgálom, elsősorban a hangutánzó igék morfológiai vonatkozásaira koncentrálva.

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról

Mihálykó Ágnes: A Tangentpoli-botrány (1992–1994)

Milánó, 1992. február 17. Mario Chiesa, a Pio Albergo Trivulzio, egy milánói idősek otthona igazgatója, a szocialista párt (PSI) egyik helyi vezetője, irodájában fogadja Luca Magni kisvállalkozót. Az 7 millió líra kézpénzt hoz neki, a 10%-ot az idősek otthona éves … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Mihálykó Ágnes: A Tangentpoli-botrány (1992–1994)