Pályázatok

Tudományszervezési és Kutatási Pályázat (TKP)

A Tudományszervezési és kutatási pályázat keretein belül havonta lehet pályázni a következőkre:

  • Kutatás-fejlesztés,
  • Konferencia rendezés, részvétel
  • Kari Tudományos Diákkörök céljainak támogatása,
  • Hallgatók által írt vagy szerkesztett tudományos, illetve művészeti folyóiratok támogatása,
  • Bel- és külföldi kutatások támogatása.

A pályázási feltételek elolvashatóak az ELTE BTK HÖK oldalán, ahol elérhető a pályázási űrlap is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat hiányos leadása érvényteleníti a pályázatot.

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (TÖP)

A Tudományos Ösztöndíj Pályázatot az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottsága írja ki minden félévben. Minden BA, MA vagy régi osztatlan és osztatlan tanárképzésen résztvevő hallgató adhat le pályamunkát, viszont ösztöndíjban csak a juttatásképes (állami ösztöndíjas, nem túlfutó) hallgatók részesülhetnek. A nem juttatásképes hallgatók munkái – kedvező elbírálás esetén – megjelennek az Első Század folyóiratban.

Az elért pontszámtól függő pénzjutalmon kívül a díjazás része az Első Században való publikációs lehetőség is, amennyiben az Intézet által kijelölt Bíráló Bizottság arra érdemesnek találja, és javasolja a Tudományos Bizottságnak. A Tudományos Ösztöndíj feltételeit a pályázati kiírásban olvashatjátok.

Pályázni a honlapról letölthető pályázati lappal és egy tanári ajánlással lehet.

A pályázati anyagokat (a kiírásban leírtak szerint) kell határidőre leadni az ELTE BTK HÖK titkárságán, vagy személyesen a TÖP titkárnak annak fogadóórájában.

Honorácior státusz

A honorácior státusz keretein belül az ELTE BTK bármely BA vagy MA hallgatója elvégezhet a képzés törvényi keretein túl egy minort, szakirányt, specializációt, vagy egyéb egyénileg összeállított 50 kredites kurzus csomagot. Fontos, hogy az ELTE bármely más karára is áthallgathat.

Azoknak a tehetséges hallgatóknak szól, akik amellett, hogy kiváló tanulmányi eredményeket tudnak felmutatni, érdeklődésük túlmutat a törvényekben definiált egyetemi képzésen s van elég energiájuk arra, hogy a felvállalt többletet ugyanolyan eredménnyel teljesítsék, mint az alapkövetelményeket. A Honorácior státusz ugyanis nem arra lett kitalálva, hogy senkinek se kelljen fizetni a kredittúllépésért.

A pályázati anyag része egy kutatási terv, amely részletezi a kutatás motivációját és céljait.

További részletek itt!

Tutorálás

A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatáshoz tartozó készségek kifejlesztését szolgáló sajátos képzési forma, melynek során a hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv vagy kutatási terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor támogatásával. A tutorálás keretében végzett tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit vagy szakján kívüli tanegységeket – előfeltételek alóli mentességgel – teljesíti valamely, az adott tanegységek teljesítésére meghirdetett kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban jelentősen meghaladó, számára meghirdetett, egyéni kurzus teljesítésével. A tutorálás során teljesített tanegységek kreditértéke nem számít bele az Ftv. 58. § (4) bekezdésben foglalt 10 %-nyi, költségtérítés fizetése nélküli keretbe.

További részletek itt!