IV. Fiatal Szlavisták Nemzetközi Konferenciája

Ez a dolgozat a Híreink kötet része.


A konferenciát a Szláv IK a Szláv Balti Filológiai Intézettel karöltve szervezi. A konferencián való részvétel feltétele: két professzori ajánlás és 20 euro részvételi díj befizetése.

Időpont: 2014. április 25–26.
Helyszín: ELTE BTK, Budapest