Tag Archives: heidegger

Horváth Gergő: “Isten halott”

A nietzschei metafzika megalapozása Martin Heidegger 1943-as tanulmányának tükrében

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Horváth Gergő: “Isten halott”

Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Kétségtelen, hogy mind Sigmund Freud, mind Martin Heidegger a múlt század legnagyobb hatású gondolkodóinak egyike volt, annak ellenére azonban, hogy a tudományok más-más területein alkottak maradandót, problémafelvetéseiket tekintve mégis számos ponton állítható párhuzamba e két gondolkodó munkássága.    

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis