Valamennyi bejegyzés

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

Kategória: TÖP | Címke: , , | Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

A dolgozatban a határozói igenevek állítmányi szerepét vizsgálom boszorkányperek szövegei alapján. A dolgozat célja kettős: egy már más korszakban, másfajta szövegtípusokon vizsgált nyelvi jelenséget,a határozói igeneveket állítmányi szerepben, középmagyar anyagon ,speciális szövegtípuson keresztül bemutatni (tekintve, hogy ez viszonylag gyakorinak tekinthető … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

„El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a kutatást, a gyűjtést és az elemzést tudatosan vagy öntudatlanul a társadalmi klímában bekövetkező változások, a változó tudományos szemléletmód vagy a piaci mechanizmusok irányítják. Minden időpillanatban létezik arról egy felfogás, hogymi gondolható el, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung

Kína-értelmezések univerzális rendszerekben Athanasius Kirchertől Hegelig

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szabad Boglárka: Paraklisz és spagetti

A szent és a profán kapcsolatai egy zarándoklaton

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Szabad Boglárka: Paraklisz és spagetti bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bayer Árpád: Baross Gábor telep kialakulása

Dolgozatom egy nagyobb kutatás része, mely során Baross Gábor telep történetét dolgozom fel a kezdetektől 1950-ig, Budapesthez való csatolásáig.

Kategória: TÖP | Címke: , , | Bayer Árpád: Baross Gábor telep kialakulása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tóth Olivér István: Malom a pokolban

Az élő természet fogalma A szellem fenomenológiájában (C. A. a)

Kategória: TÖP | Címke: , | Tóth Olivér István: Malom a pokolban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról

A homoszexualitást az utóbbi évtizedekben főleg pszichológiai és szociológiai szempontokból vizsgálták: a két fő kérdés az eredetre, illetve a társadalmi megítélésre vonatkozott. Az eddigi kutatások nagy része e kisebbség helyzetét igyekezett feltárni, de nagy hangsúlyt kapott a homoszexuálisokkal kapcsolatos sztereotípiák … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , , | Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

A CMC interaktív diskurzustípusainak nyelvhasználatát a szóbeliség és az írásbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Vámos Gabriella: A New Age köré épülő alternatív gyógymódok testértelmezési lehetőségei

Mary Douglas értelmezése szerint a „test annak a társadalmi rendszernek az érdekében és abból közvetít információkat, amelynek része. Úgy kell tekintenünk, mint amely legalább három módon közvetíti a társadalmi helyzetet. Maga az a terület, amelyen visszacsatolási kölcsönhatás következik be. Maga is gondoz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Vámos Gabriella: A New Age köré épülő alternatív gyógymódok testértelmezési lehetőségei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Gyermeknyelvi jellegzetességek óvodások diskurzusaiban

Kategória: TÖP | Címke: , , | Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Descartes és Berkeley a lélekflozófa tükrében

Kategória: TÖP | Címke: , , | Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kaposi Krisztina: Zrínyi-paratextusok

A kora újkori szövegek paratextusai a szerzői énformálás és önreprezentáció egyik legfontosabb megnyilvánulási terepeként funkcionáltak. A barokk művek két leggyakoribb és egyben legjelentősebb paratextus-típusának a dedikáció és az elöljáró beszéd tekinthető, amelyek állandó elemként vezették be a szövegeket, alapvető részét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , , | Kaposi Krisztina: Zrínyi-paratextusok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Az alábbi vizsgálódások középpontjában a huszadik század alighanem két legjelentősebb analitikus filozófusa, Ludwig Wittgenstein és Willard van Orman Quine áll. Arra keresek választ, hogy vajon a kimondhatatlan fogalma, mely központi szerepet játszik Wittgenstein korai korszakának főművében, a Logikai-filozófiai értekezésben – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , | Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Horváth Gergő: “Isten halott”

A nietzschei metafzika megalapozása Martin Heidegger 1943-as tanulmányának tükrében

Kategória: TÖP | Címke: , | Horváth Gergő: “Isten halott” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jászay Dorottya: Finding the Beast in Yourself

Seeking for Addiction in Doug Wright’s Quills

Kategória: TÖP | Címke: | Jászay Dorottya: Finding the Beast in Yourself bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Brunner Attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 1890–1904

Kategória: TÖP | Címke: , | Brunner Attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 1890–1904 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tompos Krisztina: Kálmány Lajos a megítélések tükrében

Kategória: TÖP | Címke: | Tompos Krisztina: Kálmány Lajos a megítélések tükrében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ilkó Krisztina: Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfája és a szent tiszteletének emlékei Kassán

Kategória: TÖP | Címke: | Ilkó Krisztina: Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfája és a szent tiszteletének emlékei Kassán bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Kategória: TÖP | Címke: | Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva