Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Descartes és Berkeley a lélekflozófa tükrében

This entry was posted in TÖP and tagged , , . Bookmark the permalink.