Tag Archives: filozófia

Horváth Gergő: “Isten halott”

A nietzschei metafzika megalapozása Martin Heidegger 1943-as tanulmányának tükrében

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Horváth Gergő: “Isten halott”

Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Az alábbi vizsgálódások középpontjában a huszadik század alighanem két legjelentősebb analitikus filozófusa, Ludwig Wittgenstein és Willard van Orman Quine áll. Arra keresek választ, hogy vajon a kimondhatatlan fogalma, mely központi szerepet játszik Wittgenstein korai korszakának főművében, a Logikai-filozófiai értekezésben – … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Descartes és Berkeley a lélekflozófa tükrében

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Tóth Olivér István: Malom a pokolban

Az élő természet fogalma A szellem fenomenológiájában (C. A. a)

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Tóth Olivér István: Malom a pokolban

Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung

Kína-értelmezések univerzális rendszerekben Athanasius Kirchertől Hegelig

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung

Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Kétségtelen, hogy mind Sigmund Freud, mind Martin Heidegger a múlt század legnagyobb hatású gondolkodóinak egyike volt, annak ellenére azonban, hogy a tudományok más-más területein alkottak maradandót, problémafelvetéseiket tekintve mégis számos ponton állítható párhuzamba e két gondolkodó munkássága.    

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg

Az esszencia, vagy lényeg a kortárs metafizika központi fogalma. E diszciplína, miközben a valóság végső szerkezetét és a létezők természetét igyekszik feltárni, rendre a lényeggel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A metafizikus azt kutatja, mit jelent például tulajdonságnak, fizikai tárgynak, elmének … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg

Takó Ferenc: Pár-beszéd

„Orientalista vagyok, aki a keleti filozófia európai recepciótörténetével foglalkozik.” Ártalmatlan és egyértelmű kijelenés, nemde? Bizony, nem. Olyan kérdéseket vet fel, melyek egyenesen vállalhatatlanná teszik. Mit jelent például orientalistának lenni? „A keletet kutatni”? Igen ám, de mi a „kelet”? Azután, van-e … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Takó Ferenc: Pár-beszéd