Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

This entry was posted in TÖP and tagged , , . Bookmark the permalink.