Címke: Nyelvtudomány

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Kategória: TÖP | Címke: | Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Gyermeknyelvi jellegzetességek óvodások diskurzusaiban

Kategória: TÖP | Címke: , , | Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

A CMC interaktív diskurzustípusainak nyelvhasználatát a szóbeliség és az írásbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról

A homoszexualitást az utóbbi évtizedekben főleg pszichológiai és szociológiai szempontokból vizsgálták: a két fő kérdés az eredetre, illetve a társadalmi megítélésre vonatkozott. Az eddigi kutatások nagy része e kisebbség helyzetét igyekezett feltárni, de nagy hangsúlyt kapott a homoszexuálisokkal kapcsolatos sztereotípiák … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , , | Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

Kategória: TÖP | Címke: , , | Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

A dolgozatban a határozói igenevek állítmányi szerepét vizsgálom boszorkányperek szövegei alapján. A dolgozat célja kettős: egy már más korszakban, másfajta szövegtípusokon vizsgált nyelvi jelenséget,a határozói igeneveket állítmányi szerepben, középmagyar anyagon ,speciális szövegtípuson keresztül bemutatni (tekintve, hogy ez viszonylag gyakorinak tekinthető … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

A pszicholingvisztika „az ember beszélt és írott kommunikációjának mentális mechanizmusaival, folyamataival és működésével foglalkozó olyan tudomány, amely elméleti megközelítéseit és modelljeit kísérleti adatok alapján fogalmazza meg”. Ezen vizsgálati keretben kiemelkedő szerepet kap a spontán megnyilatkozások kutatása. „A spontán beszéd produkciója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: | Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Az internet fejlődésének hatására informatikai ismereteitől függetlenül minden felhasználó előtt megnyílt a tartalom-előállítás lehetősége . Ez a jelenség olyan új, társadalmi és kulturális szempontból egyre jelentősebbé váló műfajok létrejöttét eredményezte, amelyek a nyelvtudomány érdeklődésére is számot tarthatnak.

Kategória: TÖP | Címke: | Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Az aspektus egyike azoknak az igéhez köthető jelentéstartalmaknak, amelyek az utóbbi időben kitüntetett tudományos figyelmet kaptak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai szakirodalomban. Az aspektuális kategóriák problémájának előkerülése különösen gyakori a tipológiai munkákban, ami nem meglepő, hiszen az idő- … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: | Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról

A dolgozatban a Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlaszának (Guttmann–Köbölkuti 1987) onomatopoetikus kifejezéseit vizsgálom, elsősorban a hangutánzó igék morfológiai vonatkozásaira koncentrálva.

Kategória: TÖP | Címke: | Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Iglai Edit: Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén

Kategória: Doktorandusz dolgozatok 2012 | Címke: | Iglai Edit: Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva