Tag Archives: terminológia

Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

A CMC interaktív diskurzustípusainak nyelvhasználatát a szóbeliség és az írásbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé