Felhívás

Az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottsága, illetve az ELTE BTK DÖK által szerkesztett Első Század című online folyóirat publikációs lehetőséget kínál az ELTE BTK doktori iskoláiban tanulmányokat folytató doktoranduszok részére. Elsődleges célunk az abszolutórium előtt álló doktorandusz hallgatókat hozzásegíteni tanulmányaik sikeres befejezéséhez.

Feltételek:

  • A dolgozatok beküldési határideje: Kérjük érdeklődjön a Tudományos Bizottságnál.
  • Terjedelem: minimum 20 ezer, maximum 60 ezer leütés.
  • Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más folyóiratnál publikálás alatt.
  • A dolgozatokat kérjük elektronikus úton juttassák el hozzánk az elsoszazad@btkhok.elte.hu címre, Word (.doc(x)) formátumban.
  • A megjelenés feltétele két, az adott tudományterület doktori iskoláiban tevékenykedő oktató ajánlása. Az ajánlásokat beszkennelve, a dolgozattal együtt kérjük elküldeni.
  • A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai követelmények elérhetőek weboldalunkon: http://elsoszazad.elte.hu/szerzoinknek. A formai követelményeknek súlyosan ellentmondó dolgozatok megjelentetését a szerkesztőség elutasíthatja.

Korábbi lapszámaink megtekinthetőek a http://elsoszazad.elte.hu/aktualis/ weboldalon.

Üdvözlettel:

A szerkesztők