Monthly Archives: december 2012

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

A dolgozatban a határozói igenevek állítmányi szerepét vizsgálom boszorkányperek szövegei alapján. A dolgozat célja kettős: egy már más korszakban, másfajta szövegtípusokon vizsgált nyelvi jelenséget,a határozói igeneveket állítmányi szerepben, középmagyar anyagon ,speciális szövegtípuson keresztül bemutatni (tekintve, hogy ez viszonylag gyakorinak tekinthető … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

„El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a kutatást, a gyűjtést és az elemzést tudatosan vagy öntudatlanul a társadalmi klímában bekövetkező változások, a változó tudományos szemléletmód vagy a piaci mechanizmusok irányítják. Minden időpillanatban létezik arról egy felfogás, hogymi gondolható el, … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

Nucz Eszter: A szégyen fogalma a magyar és az amerikai kontextusban

Fő kutatási célom annak vizsgálata, hogy a szégyen érzelemfogalom milyen értelmezésikeretben jelenik meg a magyar és az amerikai kontextusban. Kutatásom kiinduló pontja, hogyaz érzelem értelmezését a testi élmények és a kontextus együttesen határozzák meg. Ahangsúlyt a kontextus szerepére helyezem. A … Continue reading

Posted in Doktorandusz, Doktorandusz dolgozatok 2012 | Tagged , | Comments Off on Nucz Eszter: A szégyen fogalma a magyar és az amerikai kontextusban

Nucz Eszter: Individualism and Collectivism in Billboard Advertisements. The American and the Chinese Context

Individualism and Collectivism in Billboard Advertisements

Posted in Doktorandusz, Doktorandusz dolgozatok 2012 | Tagged | Comments Off on Nucz Eszter: Individualism and Collectivism in Billboard Advertisements. The American and the Chinese Context