XI. évfolyam, 3. szám, 2012. ősz (TÖP 2012)

Történelem

Bayer Árpád: Baross Gábor telep kialakulása

Szlama Kinga: Az „angol kanca” vagy „Krisztus evangéliumainak buzgó védelmezője?

Varga Anna: A szarmaták és a bak

Nyelvtudomány

Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról

Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

Esztétika, néprajz, művészettörténet

Brunner Attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 1890–1904

Ilkó Krisztina: Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfája és a szent tiszteletének emlékei Kassán

Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

Szabad Boglárka: Paraklisz és spagetti

Tompos Krisztina: Kálmány Lajos a megítélések tükrében

Vámos Gabriella: A New Age köré épülő alternatív gyógymódok testértelmezési lehetőségei

Irodalomtudomány

Kaposi Krisztina: Zrínyi-paratextusok

Idegen nyelvű publikáció

Jászay Dorottya: Finding the Beast in Yourself

Filozófia és vallástudomány

Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Horváth Gergő: “Isten halott”

Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung

Tóth Olivér István: Malom a pokolban

Informatika és könyvtártudomány

Nagy Kornélia: Ceglédi Munkás Olvasókör (1884)

Szarka Beáta: Modern osztályozási törekvések a római ISKO konferencia tükrében