Generációk nyelve – Hallgatóknak is nyitott konferencia

Ez a dolgozat a Híreink kötet része.

 

Generációk nyelve

1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról

A konferencia időpontja: 2014. november 27−28. csütörtök−péntek

A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes; Seager-Smith Dániel hallgatói képviselő

Szakmai bizottság: Antalné Szabó Ágnes, Keszler Borbála, Raátz Judit, Tóth Etelka

A nemzedékek, nemzedékváltások témaköre kapcsán gyakorta elhangzó kulcsszavak az X, Y, Z generáció, innovatív generáció, nagy generáció, új generáció, csendes generáció, 68-asok, elveszett nemzedék, digitális nemzedék, generációs szakadékok, nemzedékek harca… Úgy tűnhet, mintha a generációhoz kötődő kifejezések a társadalmi, gazdasági és mentális változások egyfajta szeizmográfjaként működnének. A nemzedékfogalmak vizsgálata multidiszciplináris terület, a társadalom- és kultúratudományban régóta jelentős szerepet játszik. Nyelvészeti szempontból is készültek már ezzel kapcsolatos vizsgálatok, ám a kérdéskör átfogó feldolgozása egyelőre nem történt meg. Az áttekintésre és a nyitott kérdések megvitatására kíván a konferencia a résztvevőknek lehetőséget biztosítani.

A konferencia a generációk nyelvének, nyelvhasználatának eltérő (szociolingvisztikai, pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, internetnyelvészeti, nyelvtörténeti, kommunikációtudományi stb.) értelmezéseit, elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint kitekintéssel más tudományterületekre is (szociológia, pszichológia, filozófia, történettudomány stb.).

 

A tervezett főbb tematikus szekciók:

1. Elméleti kutatások, megközelítések. Pszichológiai, szociológiai, filozófiai aspektusok

2. Fiatalok nyelve – idősek nyelve. Nemzedékek közötti (intergenerációs) kommunikáció. Megértési nehézségek, kommunikációs hidak és korlátok. Életkori-nyelvi diszkrimináció

3. Nemzedékek és nyelvi változás. Nyelvi kreativitás – nyelvi konzervativizmus.
Adaptáció – konfrontáció

4. Generációk és a média. Gutenberg-generáció – Facebook-generáció

5. Idősek nyelve. Nyelv az idősgondozásban

6. Generációk nyelve az oktatásban. Nyelvi szocializáció. Tanár-diák kommunikáció

Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói, illetve poszterelőadásokra is.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni, a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 15 soros absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2014. május 31. Az online űrlap itt érhető el: űrlap. Technikai jellegű kérdéseikre Veszelszki Ágnes válaszol a veszelszki.agnes[kukac]gmail.com címen.

A jelentkezések elfogadásáról 2014. július 15-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2014. október 20-ig tesszük közzé.

A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan válogatás és lektorálás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2014. december 31-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni.
A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell a később megadott számlaszámra befizetni.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

Budapest, 2014. február 19-én

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék