Első Század XIV. évfolyam 4. szám – 2015. tél (doktori)