Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

A CMC interaktív diskurzustípusainak nyelvhasználatát a szóbeliség és az írásbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata