TÖP kategória bejegyzései

Szabad Boglárka: Paraklisz és spagetti

A szent és a profán kapcsolatai egy zarándoklaton

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Szabad Boglárka: Paraklisz és spagetti bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung

Kína-értelmezések univerzális rendszerekben Athanasius Kirchertől Hegelig

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Takó Ferenc: Catena – chaîne – Verkettung bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

Kategória: TÖP | Címke: , , | Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

A dolgozatban a határozói igenevek állítmányi szerepét vizsgálom boszorkányperek szövegei alapján. A dolgozat célja kettős: egy már más korszakban, másfajta szövegtípusokon vizsgált nyelvi jelenséget,a határozói igeneveket állítmányi szerepben, középmagyar anyagon ,speciális szövegtípuson keresztül bemutatni (tekintve, hogy ez viszonylag gyakorinak tekinthető … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

„El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a kutatást, a gyűjtést és az elemzést tudatosan vagy öntudatlanul a társadalmi klímában bekövetkező változások, a változó tudományos szemléletmód vagy a piaci mechanizmusok irányítják. Minden időpillanatban létezik arról egy felfogás, hogymi gondolható el, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Hajdu Ágnes Mária: A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gorove Eszter: Emlékezés és felejtés az önkommentálás fényében

Oravecz Imre 1972. szeptember és Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című kötetek összehasonlítása.

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Gorove Eszter: Emlékezés és felejtés az önkommentálás fényében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gyuris Kata: The construction of otherness in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go

Otherness and the exploration of its ultimate meaning through perceptive and self-reflexive narrators is one of Ishiguro’s most common recurring themes. It is usually deeply incorporated into the body oft he text but often goes even further than a mere … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Gyuris Kata: The construction of otherness in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hajdu Ágnes: A Szlovén Néprajzi Múzeum állandó kiállításai a Néprajzi Múzeum két kiállítása tükrében

Dolgozatom fő témája a Szlovén Néprajzi Múzeum (a továbbiakban SEM) állandó kiállításainak bemutatása, melyet elsősorban a magyar testvérintézmény két tárlatával való összevetésen keresztül kísérlek meg. Kezdeti szándékom szerint a dolgozat kizárólag a kiállítások elemzésére szorítkozott volna, azonban az anyaggyűjtés során … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Hajdu Ágnes: A Szlovén Néprajzi Múzeum állandó kiállításai a Néprajzi Múzeum két kiállítása tükrében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis

Kétségtelen, hogy mind Sigmund Freud, mind Martin Heidegger a múlt század legnagyobb hatású gondolkodóinak egyike volt, annak ellenére azonban, hogy a tudományok más-más területein alkottak maradandót, problémafelvetéseiket tekintve mégis számos ponton állítható párhuzamba e két gondolkodó munkássága.    

Kategória: TÖP | Címke: , , , | Horváth Gergő: Heidegger és a pszichoanalízis bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ilkó Krisztina: Sancte Andrea Zoerarde, serve Dei, defende ecclesiam!

Szent Zoerard-András (Szórád) három barokk ábrázolása az arezzói Santa Maria in Gradi templomban.  

Kategória: TÖP | Címke: , | Ilkó Krisztina: Sancte Andrea Zoerarde, serve Dei, defende ecclesiam! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jánosi Zsuzsa: A tibeti tantrizmus vallási gyakorlata

Dolgozatom központi témája a tantrizmus és azon belül főképp a buddhista tantra vallási gyakorlatának az ábrázolása. A tantrizmus eszméi az utóbbi években nagy divatra tettek szert a világ szinte minden pontján, így ma már kevesen vannak, akik ne hallottak volna … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , , , | Jánosi Zsuzsa: A tibeti tantrizmus vallási gyakorlata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg

Az esszencia, vagy lényeg a kortárs metafizika központi fogalma. E diszciplína, miközben a valóság végső szerkezetét és a létezők természetét igyekszik feltárni, rendre a lényeggel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A metafizikus azt kutatja, mit jelent például tulajdonságnak, fizikai tárgynak, elmének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , | Kapelner Zsolt Kristóf: Lényeg a lényeg bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csonki Árpád: Művészet, történelem és nőiség kapcsolata egy XIX. századi magyar irodalmi vita tükrében

Dolgozatomban Gyulai Pál 1858-ban megjelent Írónőink című cikksorozatát, illetve az ekörül kialakult vitát tekintem át. Gyulai munkája mellett megvizsgálom Arany János, Brassai Sámuel, Kánya Emília, Erdélyi János, Jókai Mór, gróf Lázár Mórné, Szabó Richárd és Vajda János vitához kapcsolódó cikkeit, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , | Csonki Árpád: Művészet, történelem és nőiség kapcsolata egy XIX. századi magyar irodalmi vita tükrében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

A pszicholingvisztika „az ember beszélt és írott kommunikációjának mentális mechanizmusaival, folyamataival és működésével foglalkozó olyan tudomány, amely elméleti megközelítéseit és modelljeit kísérleti adatok alapján fogalmazza meg”. Ezen vizsgálati keretben kiemelkedő szerepet kap a spontán megnyilatkozások kutatása. „A spontán beszéd produkciója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: | Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Az internet fejlődésének hatására informatikai ismereteitől függetlenül minden felhasználó előtt megnyílt a tartalom-előállítás lehetősége . Ez a jelenség olyan új, társadalmi és kulturális szempontból egyre jelentősebbé váló műfajok létrejöttét eredményezte, amelyek a nyelvtudomány érdeklődésére is számot tarthatnak.

Kategória: TÖP | Címke: | Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Az aspektus egyike azoknak az igéhez köthető jelentéstartalmaknak, amelyek az utóbbi időben kitüntetett tudományos figyelmet kaptak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai szakirodalomban. Az aspektuális kategóriák problémájának előkerülése különösen gyakori a tipológiai munkákban, ami nem meglepő, hiszen az idő- … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: | Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Takó Ferenc: Pár-beszéd

„Orientalista vagyok, aki a keleti filozófia európai recepciótörténetével foglalkozik.” Ártalmatlan és egyértelmű kijelenés, nemde? Bizony, nem. Olyan kérdéseket vet fel, melyek egyenesen vállalhatatlanná teszik. Mit jelent például orientalistának lenni? „A keletet kutatni”? Igen ám, de mi a „kelet”? Azután, van-e … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Takó Ferenc: Pár-beszéd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tardy Anna: Tükör-élet-mű

A Móricz-életmű számtalan részlete, aspektusa még feltárásra, értő feldolgozásra vár, amelyek közül a legizgalmasabbnak az általam is vizsgált Tükör-kötetek bizonyulnak. A szövegegyüttes feldolgozása azonban alapos felkészülést, illetve rendszerezett feltáró munkát követel meg. A következőkben eddigi eredményeim, megállapításaim közlése mellett törekszem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , , | Tardy Anna: Tükör-élet-mű bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tóth Zoltán: Az avar kori állatáldozatok értelmezése

Dolgozatom témája az avar kor temetőiben jelentkező temetkezési szokás, az elhunyt mellé, valamint külön gödörbe helyezett állatok értelmezésével foglalkozik a régészet és más tudományok (pl. történeti források, etnográfia) segítségével. Az avar koron kívül kitekintést nyújtok más korszakok és más, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: TÖP | Címke: , | Tóth Zoltán: Az avar kori állatáldozatok értelmezése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Vámos Gabriella: „Jó energiát adok és veszek”

A betegség és az egészség fogalma, tartalma egymással konfrontálva vizsgálandó. A közöttük húzható határ adott történelmi kortól és társadalmi feltételektől függ.

Kategória: TÖP | Címke: | Vámos Gabriella: „Jó energiát adok és veszek” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva