Simonkay Zsuzsanna: Friendly Knights and Knightly Friends

Ez a dolgozat a Doktorandusz 2012 kötet része.

Elolvasom

Posted in Doktorandusz dolgozatok 2012 | Tagged | Comments Off on Simonkay Zsuzsanna: Friendly Knights and Knightly Friends

Cseh József: Háborús tervek a Magyar Néphadseregben 1958-1962

Ez a dolgozat a Archívum kötet része.

Elolvasom

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Cseh József: Háborús tervek a Magyar Néphadseregben 1958-1962

Gedeon Sarolta: A spirális mint ornamentális alakzat és mint geometriai forma jelentésköre Andrej Belij Keresztrefeszítés című művében

Ez a dolgozat a Archívum kötet része.

Elolvasom

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Gedeon Sarolta: A spirális mint ornamentális alakzat és mint geometriai forma jelentésköre Andrej Belij Keresztrefeszítés című művében

Gedeon Sarolta: Szovjet-orosz művek reprezentációja a fordításirodalomban 1945 után

Ez a dolgozat a Archívum kötet része.

Elolvasom

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Gedeon Sarolta: Szovjet-orosz művek reprezentációja a fordításirodalomban 1945 után

Gedeon Sarolta: Öngyilkos vagy áldozat?

Ez a dolgozat a Archívum kötet része.

Elolvasom

Posted in Doktorandusz | Comments Off on Gedeon Sarolta: Öngyilkos vagy áldozat?

Szlama Kinga: Az „angol kanca” vagy „Krisztus evangéliumainak buzgó védelmezője?

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged , , , , , | Comments Off on Szlama Kinga: Az „angol kanca” vagy „Krisztus evangéliumainak buzgó védelmezője?

Szarka Beáta: Modern osztályozási törekvések a római ISKO konferencia tükrében

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Szarka Beáta: Modern osztályozási törekvések a római ISKO konferencia tükrében

Nagy Kornélia: Ceglédi Munkás Olvasókör (1884)

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Nagy Kornélia: Ceglédi Munkás Olvasókör (1884)

Varga Anna: A szarmaták és a bak

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Varga Anna: A szarmaták és a bak

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Ilkó Krisztina: Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfája és a szent tiszteletének emlékei Kassán

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Ilkó Krisztina: Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfája és a szent tiszteletének emlékei Kassán

Tompos Krisztina: Kálmány Lajos a megítélések tükrében

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Tompos Krisztina: Kálmány Lajos a megítélések tükrében

Brunner Attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 1890–1904

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Elolvasom

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Brunner Attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 1890–1904

Jászay Dorottya: Finding the Beast in Yourself

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Seeking for Addiction in Doug Wright’s Quills

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Jászay Dorottya: Finding the Beast in Yourself

Horváth Gergő: “Isten halott”

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

A nietzschei metafzika megalapozása Martin Heidegger 1943-as tanulmányának tükrében

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Horváth Gergő: “Isten halott”

Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Az alábbi vizsgálódások középpontjában a huszadik század alighanem két legjelentősebb analitikus filozófusa, Ludwig Wittgenstein és Willard van Orman Quine áll. Arra keresek választ, hogy vajon a kimondhatatlan fogalma, mely központi szerepet játszik Wittgenstein korai korszakának főművében, a Logikai-filozófiai értekezésben – a továbbiakban a szöveg angol címe nyomán: Tractatus –, fellelhető-e, és ha igen, milyen módon lelhető fel Quine filozófiájában. Állításom az, hogy e fogalomnak van helye a quine-i elképzelések között.

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Kapelner Zsolt: Quine és a kimondhatatlan

Kaposi Krisztina: Zrínyi-paratextusok

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

A kora újkori szövegek paratextusai a szerzői énformálás és önreprezentáció egyik legfontosabb megnyilvánulási terepeként funkcionáltak. A barokk művek két leggyakoribb és egyben legjelentősebb paratextus-típusának a dedikáció és az elöljáró beszéd tekinthető, amelyek állandó elemként vezették be a szövegeket, alapvető részét képezve a kiadandó műveknek. Ennek hátterében a korszak sajátos irodalmi támogatási rendszere áll, ugyanis a kora újkor könyvkiadási gyakorlatát a szerző-mecénás függőségi viszony határozta meg, vagyis a művek kiadását egy nagylelkű és tekintélyes mecénás anyagi és erkölcsi támogatása biztosította. A szerző által remélt anyagi támogatás mellett legalább ugyanilyen fontos szerepet játszott az is, hogy a mű ezáltal beilleszkedett a patrónus által képviselt társadalmi rendbe és hierarchiába; a támogató a megjelentetett szöveg minőségét, igazságát is szavatolta bizonyos mértékig.

Posted in TÖP | Tagged , , , , | Comments Off on Kaposi Krisztina: Zrínyi-paratextusok

Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Descartes és Berkeley a lélekflozófa tükrében

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Bartha Dávid: A szubsztancionalitás két értelme

Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Gyermeknyelvi jellegzetességek óvodások diskurzusaiban

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Vámos Gabriella: A New Age köré épülő alternatív gyógymódok testértelmezési lehetőségei

Ez a dolgozat a TÖP 2012 ősz kötet része.

Mary Douglas értelmezése szerint a „test annak a társadalmi rendszernek az érdekében és abból közvetít információkat, amelynek része. Úgy kell tekintenünk, mint amely legalább három módon közvetíti a társadalmi helyzetet. Maga az a terület, amelyen visszacsatolási kölcsönhatás következik be. Maga is gondoz bizonyos cseréket, amelyek a társadalmi helyzetet alkotják. Továbbá pedig az által közvetíti a társadalmi struktúrát, hogy a test is annak részévé válik.” A testről kialakított kép interszubjektív, tehát felépítése és fenntartása nem lehetséges társas közeg nélkül.

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Vámos Gabriella: A New Age köré épülő alternatív gyógymódok testértelmezési lehetőségei